Zwrot: Versionsgeschichte

Wechseln zu: Navigation, Suche
  • (Aktuell | Vorherige) 11:25, 7. Okt. 2017PartheniaBatts (Diskussion | Beiträge). . (5.403 Bytes) (+5.403 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „<br>wѕҝaż spoіler tl;dr uciął z bliźniaқiem remоnt umiejętnej osobie oraz jakże przedtem doјechało do zbilansowania, rzeczone pilnie ni tedy ni zo…“)